tilbage

Adventnyt nr 5 2001


Fra Hasda's gemmer - side 3
Fælles om Guds ord - side 4
Noas ark i nutidens Tyskland - side 6
Vand vælder frem i ørkenen… - Sven og Ingelis Jensens gerning i mellemøsten side 8
generalforsamling i Nærum den 24.27. Maj 2001 - side 15
Hvordan lytter man til en prædiken? - side 20
Som de galme sjunge, fløjter de unge… - side 28