tilbage

Bibellektier nr 1 1941


Saulus forlader Damaskus. Peters virksomhed - Apostlenes gerninger - II side 3
Kornelius, hedningerne og jøden Peter - Apostlenes gerninger - II side 5
Kornelius, hedningerne og jøden Peter (slutning) - Apostlenes gerninger - II side 7
Peter taler om sin erfaring. Evangeliet når frem til Antiokia - Apostlenes gerninger - II side 8
Jakobs død. Peter udfries af Fængslet - Apostlenes gerninger - II side 11
Begyndelsen af Paulus' første missionsrejse. - Apostlenes gerninger - II side 13
Paulus taler til jøderne. Derefter til hedningerne - Apostlenes gerninger - II side 16
Paulus og Barnabas i Ikonium, Lystra og Derbe. - Apostlenes gerninger - II side 17
Rådsmødet i Jerusalem - Apostlenes gerninger - II side 21
Paulus's anden missionsrejse. Paulus og Silas i Filippi. - Apostlenes gerninger - II side 23
I Thessalonika og Berøa - Apostlenes gerninger - II side 26
Paulus i Athen. - Apostlenes gerninger - II side 28
- Apostlenes gerninger - II side