tilbage

Bibellektier nr 3 1943


Prøvelser; visdommens kilde - Jakobs brev side 3
Menneskets svaghed; fristelsens ophav - Jakobs brev side 7
Det indplantede ord; en ren gudsdyrkelse - Jakobs brev side 10
Gud anser ikke personer; målestokken i dommen - Jakobs brev side 13
Tro og gerninger - Jakobs brev side 15
Tungens magt - Jakobs brev side 17
Af frugten kendes træet - Jakobs brev side 20
Hindringer for bønhørelse; venskab med verden. - Jakobs brev side 22
At dømme andre; de jordiske tings forgængelighed. - Jakobs brev side 24
Tilstanden i de sidste dage; formaning til tålmodighed - Jakobs brev side 26
Udholdenhed; bøn for syge; synderes frelse - Jakobs brev side 29
Gerrighed og afgudsdyrkelse - Jakobs brev side 31
Bønnens privilegium - Jakobs brev side 34