tilbage

Bibellektier nr 3 1944


Udfrielsen ved det røde hav. - utilfredshed og klage - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 3
Føde fra Himmelen; organisation og retsvæsen i Israel - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 6
Israel slår lejr ved Sinai - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 9
Lovgiveren - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 11
Lov og evangelium - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 15
Loven er udtryk for Guds kærlighed; lydighedens løn - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 18
Guds bolig blandt Israels folk - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 22
Offertjenesten - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 26
Forsoningsdagen - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 29
Den endelige Dom - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 32
Den, som ærer Guds tjenere, ærer Gud - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 36
Gud belønner troskab og lydighed - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 40
Begær efter det onde fører til synd - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 44
Hidsighed og vrede får Moses til at synde - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 47