tilbage

Bibellektier nr 2 1945


Aramæerne besejres - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 3
Nabots vingård - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 5
Som får, der ingen hyrde har. - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 8
Elias' kappe. - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 11
Elisas virksomhed og undergerning - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 14
Aramæeren Na'aman - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 16
Den tabte Økse; Aramæernes indvandring; Samarias belejring. - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 19
Nineves Anger og omvendelse - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 22
Israel føres i Fangenskab til Assyrien - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 24
Ezekias opretter den sande gudsdyrkelse. - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 27
Gud befrier Juda fra de assyriske indgreb; Ezekias' sygdom og forunderlige helbredelse. - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 29
Juda føres i Fangenskab til Babel. - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 32
Opdragelse til Troskab; kong Nebukadnezars drøm - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 35