tilbage

Bibellektier nr 4 1945


Hoseas - kærlighedens profet - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 3
Joel - Pinsens profet - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 5
Amos - Retfærdighedens profet. - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 7
Obadias - Domsprofeten - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 10
Jonas - den uvillige Missionær - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 13
Mika - de fattiges profet - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 16
Nahum - Trøstens profet - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 18
Habakkuk - Troens profet - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 21
Zefanias - Domsprofeten - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 24
Haggaj - Tempelopbygningens Profet. - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 27
Zakarias - den messianske profet. I - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 30
Zakarias - den messianske profet. II - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 33
Malakias - den sidste af det gamle Testamentes profeter - Lærdomme fra patriarkernes og profeternes tid side 36