tilbage

Bibellektier nr 1 1946


Kristi forudtilværelse og det første oprør. - side 3
Guds evige hensigt - side 5
Fald ved Adam og forløsning ved Kristus - side 8
En forudsigelse om den kommende befrier - side 11
Den længe ventede befrier - side 14
Johannes Dømers forældre - side 17
Den lovede Forløser - side 19
Jesu fødsel og omskærelse - side 21
Jesu Barndom - side 24
Jesu barndom og ungdom - side 27
Røsten i ørkenen - side 30
Jesu dåb og fristelse - side 33
Den sidste strid i ørkenen. De første disciple kaldes. - side 37