tilbage

Bibellektier nr 3 1947


Til min ihukommelse - Jesu liv og undervisning side 3
Vort salige håb og vor mægtige hjælper - Jesu liv og undervisning side 5
Det himmelske vintræ. En vidunderlig bøn - Jesu liv og undervisning side 8
Jesus i Gethsemane - Jesu liv og undervisning side 11
Jesus for Annas og Kaifas - Jesu liv og undervisning side 14
Guds Søn for Sanhedrin og Pilatus - Jesu liv og undervisning side 18
Jesus for Herodes og Pilatus - Jesu liv og undervisning side 21
Det største offer - Jesu liv og undervisning side 24
Det er fuldbragt. - Jesu liv og undervisning side 27
Jesu begravelse og opstandelse - Jesu liv og undervisning side 30
Kristus er opstanden - Jesu liv og undervisning side 33
Opstandelsen bekræftes - Jesu liv og undervisning side 36
Jesus viser sig for sidste gang. Hans himmelfart. - Jesu liv og undervisning side 39