tilbage

Bibellektier nr 3 1956


Gud med os - Lærdomme fra Kristi liv I side 3
Modtagelsen af Jesus - Lærdomme fra Kristi liv I side 7
Jesu tidlige ungdom; røsten i ørkenen - Lærdomme fra Kristi liv I side 10
Jesu dåb fristelse - Lærdomme fra Kristi liv I side 14
De første begivenheder i Jesu offentlige virksomhed - Lærdomme fra Kristi liv I side 18
Kristus som personlig arbejder - Lærdomme fra Kristi liv I side 22
Johannes Døbers død; Jesu gerning i Gallilæa - Lærdomme fra Kristi liv I side 26
De tolv disciples kald - Lærdomme fra Kristi liv I side 31
Apostlenes udsendelse og deres vidnesbyrd - Lærdomme fra Kristi liv I side 35
Bjergprædikene - Lærdomme fra Kristi liv I side 39
Kristus og sabbaten - Lærdomme fra Kristi liv I side 44
Tomme traditioner modbevises - Lærdomme fra Kristi liv I side 48
Den store bekendelse bekræftet - Lærdomme fra Kristi liv I side 53