tilbage

Bibellektier nr 4 1958


Døberen Johannes, Kristi forløber - Biografier fra Det nye Testamente side 3
Tolderen Mattæus - Biografier fra Det nye Testamente side 7
Johannes Markus, missionær og forfatter - Biografier fra Det nye Testamente side 10
Lukas, den elskede læge - Biografier fra Det nye Testamente side 14
Johannes, den elskede discipel - Biografier fra Det nye Testamente side 17
Simon Peter, håbets apostel - Biografier fra Det nye Testamente side 21
Forræderen Judas - Biografier fra Det nye Testamente side 25
Stefanus,, den første kristne martyr - Biografier fra Det nye Testamente side 29
Evangelisten Filip - Biografier fra Det nye Testamente side 33
Barnabas og Timoteus - Biografier fra Det nye Testamente side 36
Saulus fra Tarsus: Fra forfølgelser til Apostel - Biografier fra Det nye Testamente side 40
Paulus, hedningernes apostel - Biografier fra Det nye Testamente side 44
Paulus: en fange og martyr - Biografier fra Det nye Testamente side 48