tilbage

Bibellektier nr 4 1960


Sund lære - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 3
Kristus, Guds Søn - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 7
Kristus vor Frelser - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 10
Kristus vor retfærdighed - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 14
Guds lov - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 18
Sabbaten - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 22
Lydighed - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 25
Den nye fødsel - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 28
Dåben - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 31
Kristi genkomst - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 35
Måden, Kristi komme sker på, og hensigten med hans komme - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 38
Udødelighed gennem Kristus - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 41
Tusindårsriget - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 45
De frelses hjem - Læresætninger med Kristus som midtpunkt side 49