tilbage

Bibellektier nr 2 1962


Guds forbindelse med mennesket - 2. kv. Profetiens gave side 56
Kaldet til det profetiske embede - 2. kv. Profetiens gave side 59
Profetens vidtomfattende gerning - 2. kv. Profetiens gave side 63
Profetisk syn - 2. kv. Profetiens gave side 68
Profeten formidler Guds budskab - 2. kv. Profetiens gave side 73
Prøvestenen for profeternes udsagn - 2. kv. Profetiens gave side 78
Det profetiske budskabs ægthed - 2. kv. Profetiens gave side 83
Bibelen den højeste autoritet - 2. kv. Profetiens gave side 87
Profetiens ånds plads og gerning - 2. kv. Profetiens gave side 91
Kendetegnene på den sidste menighed - 2. kv. Profetiens gave side 95
En gave, der vejleder og beskytter - 2. kv. Profetiens gave side 99
Profeti - et vejledende lys - 2. kv. Profetiens gave side 105
Tillid til profetiens ånd - 2. kv. Profetiens gave side 110