tilbage

Bibellektier nr 3 1963


Guds vingård - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 111
Hoseas - kærlighedens profet - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 115
Joel - Herrens dags profet - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 120
Amos - Lægmandsprofeten - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 123
Obedias - Dommens profet - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 128
Jonas - Den egenrådige profet - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 131
Mika - De tiloversblevendes profet - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 135
Nahum - Trøstens profet fo de undertrykte - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 139
Habbakik - Troens og tålmodighedens profet - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 143
Zefanias - Herrens dags forkynder - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 147
Haggaj - modets, handlingens og sejrens profet - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 150
Zakarias - De herlige muligheders profet - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 154
Malakias - et selvretfærdigt folks profet - Lærdomme for vor tid fra de små profeter side 159