tilbage

Bibellektier nr 1 1964


Kristi stilling til de hellige skrifter - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 7
Det nye testamentes vidnesbyrd om de messianske profetier - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 11
Profetier om Messias i første mosebog - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 16
anden mosebog - genløsningens bog - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 19
Adgang til Gud gennem forligelsen, åbenbaret i tredje mosebog - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 24
Glimt af messias i fjerde mosebog - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 28
Den forjættende frelser i femte mosebog - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 32
Genløsningen i de historiske bøger: Josuabogen og Ruths bog - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 36
Kristus i salmerne - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 40
Messias i Esajas profetier - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 44
Kristus i Daniels bog og nogle af de små profeters bøger - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 49
Den sejrende kristus i Åbenbaringens bog - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 52
Vi har fundet Messias - 1. kv. Kristus i alle skrifterne side 56