tilbage

Bibellektier nr 1 1983


Et evigt offer - Kristi fuldkomne sonoffer side 12
Lammet blev slagtet før verdens grundlæggelse - Kristi fuldkomne sonoffer side 19
Inkarnationen - Kristi fuldkomne sonoffer side 26
Et afhængigt menneske - Kristi fuldkomne sonoffer side 34
Han blev fristet ligesom vi - Kristi fuldkomne sonoffer side 41
Immanuel - Kristi fuldkomne sonoffer side 48
Guds-mennesket - Kristi fuldkomne sonoffer side 56
Den lidende Frelser - Kristi fuldkomne sonoffer side 63
Passionsugen - Kristi fuldkomne sonoffer side 71
Golgata - Kristi fuldkomne sonoffer side 78
»Det er fuldbragt« - Kristi fuldkomne sonoffer side 85
Begyndelsen på en ny tid - Kristi fuldkomne sonoffer side 92
Kristus - alt i alle - Kristi fuldkomne sonoffer side 99