tilbage

Bibellektier nr 3 1983


»Frelsen kommer fra Herren« - Tro og frelse side 203
Tro og frelse - Tro og frelse side 210
Baggrunden for to breve - Tro og frelse side 218
Galaternes frihed i evangeliet - Tro og frelse side 225
Konfrontation - Tro og frelse side 232
Frafald i Galatien - Tro og frelse side 240
Jakobs nødlidende læsere - Tro og frelse side 248
retfærdiggørelse i Galaterbrevet og Jakobs brev - Tro og frelse side 255
Ingen bliver retfærdiggjort ved loven - Tro og frelse side 262
Hensigten med loven - Tro og frelse side 270
Ledet af Ånden - Tro og frelse side 277
Glæden ved at blive ledet af Ånden - Tro og frelse side 285
Den kristne bærer frugt - Tro og frelse side 292