tilbage

Bibellektier nr 2 1987


En stor glæde for verden - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 4
Forventningerne bliver indfriet - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 11
Jesus har medgang - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 17
Guds riges natur - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 24
En discipels pligter og privilegier - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 31
Guds rige og menneskelige problemer - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 38
Evangeliet til de forstødte - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 45
Søg først Guds rige - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 52
Modstanden vokser - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 58
Nadveren og korset - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 65
Opstandelse og himmelfart - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 71
Åndens udgydelse - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 77
Menigheden vokser - Kristus og den første kristne menighed. Luk 1-24 og Apg 1-5 side 84