tilbage

Bibellektier nr 3 1987


Sandhed for enhver pris - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 4
Ånden fortsætter med at vejlede - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 12
Skillevæggen brydes ned - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 19
Lys til hedningerne - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 26
Skillemurene nedbrydes - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 34
Evangeliets fremmarch - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 41
Evangeliet forkyndes i hele romeriget - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 48
Vejen til Jerusalem - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 56
I fængsel for Kristus - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 63
En troens forsvarer - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 69
Vidnesbyrd og udfrielse - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 75
Paulus i Rom - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 83
Han kom for at opsøge og frelse det fortabte - Kristus og den første kristne menighed. Apg 6-28 side 90