tilbage

Bibellektier nr 3 1994


Hvordan vil Kristus fuldføre det, han har begyndt? - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 3
Jesus, vor ven - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 9
Jesus, den ophøjede Herre, vort eksempel - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 15
Jesus, kilden til retfærdighed - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 23
Målet for vor vækst - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 30
Jesus dækker alle vore behov - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 37
Jesus, verdens forsoner - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 43
Jesus, vort håb om herlighed - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 50
Jesus, standarden for liv og sandhed - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 58
Jesus, svaret på legalisme - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 66
Jesus, den nye skabningsforbillede - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 74
I Jesu tjeneste - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 81
Vidne for Jesus - Kristi sindelag i dig: Filipperbrevet og Kolossenserbrevet side 89