tilbage

Bibellektier nr 1 2000


Vishedens fundament - Vished om frelsen side 4
Kristus - vor sikkerhed - Vished om frelsen side 11
Kristi gerning - Vished om frelsen side 18
Retfærdiggørelse ved tro - Vished om frelsen side 25
Paulus' vished om frelsen - Vished om frelsen side 32
Peter vækst i nåden - Vished om frelsen side 39
Johannes' vished om frelsen - Vished om frelsen side 46
Kristus som ypperstepræst - Vished om frelsen side 53
Så stor en sky af vidner - Vished om frelsen side 60
Den endelige dom - Vished om frelsen side 67
Dåb og nadver - Vished om frelsen side 74
Vidner med vished - Vished om frelsen side 81
Forsikringer i Åbenbaringen - Vished om frelsen side 88