tilbage

Bibellektier nr 2 2000


Kristendommens kerne - Jesus kommer igen side 4
Bibelen og genkomsten - Jesus kommer igen side 11
Skabelsen og genkomsten - Jesus kommer igen side 18
Sabbaten og genkomsten - Jesus kommer igen side 25
Jesu første komme - Jesus kommer igen side 32
Frelsen og genkomsten - Jesus kommer igen side 39
Helligdommen og genkomsten - Jesus kommer igen side 46
Vidnerne og genkomsten - Jesus kommer igen side 53
Restmenigheden og genkomsten - Jesus kommer igen side 60
Forventninger om genkomsten - Jesus kommer igen side 67
Jesus kommer igen - Jesus kommer igen side 74
De tusind år og den nye jord - Jesus kommer igen side 81
Guds retfærdighed åbenbares - Jesus kommer igen side 88