tilbage

Dansk Review and Herald nr 8 1947


Uddanne vor ungdom til Tjeneste for Kristus - side 1
Verdens nød skyldes kirkens svigten - Tiden er kort - og hvor skal visdom findes - Verdensstrømninger side 2
Kirkens fald - Du er manden - Redaktionelt side 3
Den frelsende Tro - Fortryllelsen ved vildfarelse - Redaktionelt side 4
Prædikegerningen, det ypperste af alt - Større del i missionsarbejde - Andre artikler side 6
Guds Redskaber - Andre artikler side 7
Ungdom og adspredelser - Andre artikler side 8
Med Jesus for øje - Andre artikler side 9
Forsynet baner vej i Indien - En ondre,der aldrig blev givet - Rapporter fra alle lande side 10
Familiefornøjelser - Adventisthjemmet side 10
Vort folk i Ungarn - Arbejdet optages i et nyt distrikt - Rapporter fra alle lande side 12
Vor 1. Radioudsendelse i Europa - Den sydamerikanske division - Rapporter fra alle lande side 13
Skatte på guldkysten - Det teologiske Seminarium - Rapporter fra alle lande side 14
Det sydlige Taganyika i Afrika - Budskabet finder genklang i Salvador - side 15