tilbage

Tidens Tale nr 4 1941


"Han er ikke her; han er opstanden!" Vi har en levende frelser og et saligt håb. - side 3
Kampen for den religiøse tolerance og frihed - side 5
Evangeliet i det gamle testamente - side 7
Hvad Gud har beredt for sine børn. - side 8
Det himmelske Zion og den nye skønne jord. - side 9
Den sejrrige bog - side 11
Situationen i det fjerne østen. Hvem skal beherske stillehavet? Spillet om Australien - "Uro blandt kongernes solopgang" - side 13
Gud sørger for sine. - side 15
Et hundrede bibelske kendsgerninger angående sabbatsspørgsmålet. - side 16
Jeg holder mig til Jesus - side 17
Pigen fra Solway der blev matyr for sin tros skyld. - Ved hjemmets arne side 18