tilbage

Tidens Tale nr 9 1941


Den store læge - Hans opgave at lindre de lidendes nød og helbrede de syge. - Hans efterfølgere har samme opgave! side 2
Missionens schancer Gunstig kursændring for den kristne mission - side 3
Lægemissionens Hjælp til den syge og lidende menneskehed - side 6
bestræbelserne for at højne og civilisere på den storte race på "det mørke fastland" - side 7
Befrielsen er nær! Der er håb for en håbløs verden. - side 9
Vore danske og norske missionærer ude på missionsmarkerne - Hilsen til vore missionærere side 10
Vort arbejde på Shien Yang. Sanatorium og Hospital i Mukden, Manchuriet. - side 13
Vort missionsfelt i det høje nord. - side 15
Korsets Evangelium - side 17