tilbage

Tidens Tale nr 1 1942


Året, der svandt og året ,der kommer. Vi vender nyt blad i menneskeslægtens store bog. - side 2
Om at kende og blive frigjort. Tobiasen er mangemedarbejder ved vort bland. Har fra Trondheim, hvor hans virkefelt er. - side 4
Bibelens beretninger er sagn siger den nyudkomne "bibelhistorie for grundskolen". Hvad siger Jesus? - side 6
Oldtid og nutid, hvorledes udgravninger i Ægypten, Assyrien og Babylon kaster lys over bibelske udsagn. - side 8
Bedre situeret eller bedre? - side 10
Jødernes store fejltagelse og de kristnes fejltagelse om jøderne. - side 11