tilbage

Tidens Tale nr 2 1942


Johannes ' åbenbaring - Guds tale til vor slægt. - side 3
Den verdensberejste Missionsleder W H Branson giver i efterfølgende artikel en ypperlig karkteristik af Bibelen og beviser, at Den hellige Skrifts Forfatter er den Helligånd. - side 5
Den store reformation i det 16.de århundrede. Den sidste reformation i kristenheden. - side 8
Hvorfor jeg helligholder den syvende Dag i ugen som Hviledag. - side 10
Hawaiiøerne - geografi side 12