tilbage

Tidernes Tegn nr 5 1988


Hvad er sandhed? - side 3
Husk, hvem du er! - Mening og sammenhæng side 4
Det er fuldbragt! - arbejdskraftens udnyttelse i Vesttyskland side 8
Hvad computeren svarede - ny viden side 10
Hvem er adventisterne? - Føler os beslægtede med dem side 13
Har jeg nu forløbet mig igen? - synke i gulvet side 14
Kristelig enhed bygget på den evige pagt mellem Gud og Mennesker - side 16