tilbage

Tidernes Tegn nr 1 1998


Det nye årtusind. Der er grund til håb ved årtusindeskfitet - side 2
2000 Det nye årtusind - kærlighed, bibelen side 4
Jordens undergang - vil det ske? side 6
Jesus verdens Håb 2000 - Hvem tror du at du er? side 8
Det største spørgsmål af alle - side 12
Nedtælling til år 2000 - Hvad bibelenf orudsager om Kristi genkomst side 14