E F F A T H A

"Luk dig op!"

- sagde Jesus til den døvblinde. Mark 7,34Ugens tanke

Himlens krige sættes frem for vore menigheder. Hver enkelt person må have en afgjort interes-se i Kristi indbydelse. Brødre og søstre, er jeres tanke af denne orden? Disse skarpe og af-gjorte ord betyder ikke at jeg er i en ganske god åndelig tilstand, selvom jeg ikke har al den iver og nidkærhed som nogle har. ”Jeg tror sandheden. Dem som dette budskab angår, må tage imod det. Jeg tror nogle behøver det” I som tror og tænker sådan, vær I sikker på at I er dem som dette budskab angår. Medens himlens kostbare krige står åben over for jer, så kom nær-mere og køb det som I har mistet – kærlighedens og troens guld, og den hvide klædning som er Kristi retfærdighed (Brev 30a, 1892).

 • Kristen Litteratur
 • Adventistiske læresætninger
 • Nu er jorden 6024 år. mere info....
 • Tekstfiler af EGW, bibelcitater, mm
 • Bibelske billeder
  Daglig andagtsstykke

 • Jesus salves
  Maria tog da et pund ægte, meget kostbar nardussalve og salvede Jesu fødder og tørrede hans fødder med sit hår; og huset fyldtes af salvens duft. - Joh 12,1-11

  - mere under Bibelske billeder

  "Ugens tanke" er fra den       -       Hjemmesiderne startede 11/8 1999.