E F F A T H A

"Luk dig op!"

- sagde Jesus til den døvblinde. Mark 7,34Ugens tanke

Lidt efter lidt gav Lucifer efter for ønsket om selvophøjelse. Skriften siger: "Dit hjerte hovmodede sig over din skønhed, du satte din visdom til på grund af din glans." Ez 28, 17. "Du , som sagde i hjertet: "Jeg ... rejser min trone deroppe over Guds stjerner, .... Den Højeste lig". Es. 14, 13. 14. Skønt denne mægtige engel havde fået al sin herlighed af Gud, begyndte han at betragte den som sin egen. Skønt han var æret fremfor den himmelske hærskare, var han ikke tilfreds med sin stilling, men vovede at begære den hyldest, der alene tilkommer Skaberen. I stedet for at søge at ophøje Gud som det højeste mål for alle de skabte væseners hengivenhed og troskab, bestræbte han sig på at sikre sig selv deres tjeneste og lydighed. Og idet denne fyrste blandt englene begærede den herlighed, som den evige Fader havde givet sin Søn, stræbte han efter en magt, som det alene var Kristi ret at eje. - Patriarker og profeter side 12.

 • Kristen Litteratur
 • Adventistiske læresætninger
 • Nu er jorden 6028 år. mere info....
 • Tekstfiler af EGW, bibelcitater, mm
 • Bibelske billeder
  Daglig andagtsstykke

 • Paulus planlægger sin rejse
  Og om natten havde Paulus et syn: der stod en mand fra Makedonien og bad ham: »Kom over til Makedonien og hjælp os!« - Apg.16,9

  - mere under Bibelske billeder

  "Ugens tanke" er fra den       -       Hjemmesiderne startede 11/8 1999.