E F F A T H A

"Luk dig op!"

- sagde Jesus til den døvblinde. Mark 7,34Ugens tanke

Lykke er resultatet af hellighed og overensstemmelse med Guds vilje. Dem som vil være hellig i himmelen må først være hellig på jorden; for når vi forlader denne jord, vil vi tage vor karakter med os, og disse himmelens elementer, som vil blive deldelt os ved Kristi retfærdighed, vil blot følge med os. - Review and Herald, 19. aug., 1890.

 • Kristen Litteratur
 • Adventistiske læresætninger
 • Nu er jorden 6029 år. mere info....
 • Tekstfiler af EGW, bibelcitater, mm
 • Bibelske billeder
  Daglig andagtsstykke

 • Lad de små børn komme til mig!
  Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.« - Mark.10,13-16

  - mere under Bibelske billeder

  "Ugens tanke" er fra den       -       Hjemmesiderne startede 11/8 1999.