E F F A T H A

"Luk dig op!"

- sagde Jesus til den døvblinde. Mark 7,34Ugens tanke

Bekendelsen vil ikke blive antaget af Gud uden oprigtig anger og omvendelse Der må foregå afgjorte forandringer i livet. Alt, hvad der har Guds mishag, må aflægges. Dette vil uvægerligt blive følgen af sand bedrøvelse over synd. Det værk, der må udrettes fra vor side, fremstilles tydeligt for os.»Tvæt jer, rens jer, bort med de onde gerninger fra mine øjne! Hør op med det onde, lær det gode, læg vind på, hvad ret er; hjælp fortrykte, skaf faderløse ret, før enkens sag!« Es. 1,16-17. Dersom»den gudløse giver pant tilbage, godtgør hvad han har ranet, og følger livets bud uden at øve uret, så skal han leve og ikke dø.« Ez. 33,15. Paulus siger, idet han taler om omvendelse:»Thi se, just dette, at I blev bedrøvede efter Guds sind, hvor stor en iver virkede det ikke hos eder, ja forsvar, ja harme, ja frygt« ja længsel, ja nidkærhed, ja straf! På enhver måde beviste I, at I selv var rene i denne sag.« 2. Kor. 7,11. - Vejen til Kristus side 55

 • Kristen Litteratur
 • Adventistiske læresætninger
 • Nu er jorden 6024 år. mere info....
 • Tekstfiler af EGW, bibelcitater, mm
 • Bibelske billeder
  Daglig andagtsstykke

 • Moses og Aron for Farao
  Derefter gik Moses og Aron til Farao og sagde: »Dette siger Herren, Israels Gud: Lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen.« - 2.Mos.5,1

  - mere under Bibelske billeder

  "Ugens tanke" er fra den       -       Hjemmesiderne startede 11/8 1999.