E F F A T H A

"Luk dig op!"

- sagde Jesus til den døvblinde. Mark 7,34Ugens tanke

Mange folk lader til at være uvidende om hvad tro indbefatter. Mange beklager sig over mørke og modløshed Jeg spurgte: "Er jeres ansigter vendt mod Jesus? Ser du på Ham, Retfærdighedens Sol? I behøver at definere tydeligt for menigheden hvad tro er og hele afhængigheden af Kristi retfærdighed. I jeres taler og bønner er der blevet dvælet så lidt ved Kristus, Hans uforlignelige kærlighed, Hans store offer for vor skyld, så Satan næsten har fordunklet det syn som vi må have på Jesus Kristus. Vi må stole mindre på mennesker efter åndelig hjælp og mere, langt mere, på at komme nærmere Jesus Kristus som vor Forløser. - Udvalgte budskaber bind 3 side 183.

 • Kristen Litteratur
 • Adventistiske læresætninger
 • Nu er jorden 6023 år. mere info....
 • Tekstfiler af EGW, bibelcitater, mm
 • Bibelske billeder
  Daglig andagtsstykke

 • Opvækkelsen af Lazarus
  Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: »Lazarus, kom herud!« - Joh.11,43

  - mere under Bibelske billeder

  "Ugens tanke" er fra den       -       Hjemmesiderne startede 11/8 1999.