E F F A T H A

"Luk dig op!"

- sagde Jesus til den døvblinde. Mark 7,34Ugens tanke

Vælg dine ord med omhu sådan at de er passende, krydret med salt, således at din sjæl hele tiden strækker sig efter at nå højere op. Dersom dette er din holdning, vil Guds fred ikke være en tilfældig gæst, men en gæst som stadig har tilhold hos dig og som hersker i dit hjerte. Guds Ånd vil mildne sjælen og gøre den rolig og forædle karakteren. Hvad er sund fromhed andet end en erfaring i god ligevægt? Vi må have mere tro. Sjælens tale skulle være: »Fordi Jesus lever, skal jeg også leve.« I Kristus har vi frihed, og hvis vi altid ser på ham i tro vil vi have en velsignet vished om hans nærvær. Men hvis vi forvrænger hans kærlighed og kraft vil vi vanære Gud. Det er vort privilegium altid at have Jesus som vor hjælper. - Signs of the Times 24. marts 1890

 • Kristen Litteratur
 • Adventistiske læresætninger
 • Nu er jorden 6028 år. mere info....
 • Tekstfiler af EGW, bibelcitater, mm
 • Bibelske billeder
  Daglig andagtsstykke

 • Aksplukningen
  På den tid kom Jesus på en sabbat forbi nogle kornmarker. Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. - Matt.12,1

  - mere under Bibelske billeder

  "Ugens tanke" er fra den       -       Hjemmesiderne startede 11/8 1999.