E F F A T H A

"Luk dig op!"

- sagde Jesus til den døvblinde. Mark 7,34Ugens tanke

Og den fordel de bør have i forbindelse med vore skoler, bør, så vidt muligt, være store blomster-haver og udstrakte jorder til opdyrkning.En uddannelse i sådanne omgivelser er i overensstemmel-se med de anvisninger som Gud har givet til at undervise unge med; men det er direkte modsat me-toder der anvendes i de fleste skoler. Forældre og lærere har ignoreret Herrens råd. I stedet for at følge det lys han har givet, har de vandret i gnisterne for deres egen optænding. De unges tan-ker har været optaget af videnskabs- og filosofibøger, hvor skeptismens torne kun har været skjult delvist; med uklare fantasifulde historier; eller med forfatteres værker, som, selvom de kan skrive om bibelske emner, indvæver deres egen fantasifulde fortolkninger. Lærdommen fra disse bøger er som frø sået i hjertet. Det vokser og bærer frugt, og en overmådelig afgrøde i hedenskab bliver hø-stet; og resultatet ses i menneskeslægtens fordærv. Børn og unge værdsætter selv at vende tilba-ge til enklere metoder. Arbejdet i haven og på marken vil være en behagelig forandring fra abstrak-te lektiers trættende rutine, som deres unge tanker aldrig vil kunne begrænses til. For det nervøse barn, som tager lektier fra udmattende bøger og vanskelige at huske, vil det være særlig værdifuldt. For ham vil det være sund og lykke at studere naturen; og de indtryk det får, vil ikke komme ud af tankerne, for de vil associeres med ting som er foran deres øjne. {Særlige vidnesbyrd om uddan-nelse s. 60-61}

 • Kristen Litteratur
 • Adventistiske læresætninger
 • Nu er jorden 6028 år. mere info....
 • Tekstfiler af EGW, bibelcitater, mm
 • Bibelske billeder
  Daglig andagtsstykke

 • Paulus vrister slangen af sig
  Men Paulus rystede dyret af i ilden og tog ingen skade. - Apg.28,5

  - mere under Bibelske billeder

  "Ugens tanke" er fra den       -       Hjemmesiderne startede 11/8 1999.