Obs! dette er en museumshjemmeside fra september 2007


Ellen G White

Ellen G. White.


ellenwhite.dk

EGW estate - egwdatabase.whiteestate.org - www.thegreatcontroversyclub.com
- Daglig andagtsstykke af Ellen G. White

Ellen White 1827-1915 fik sit kald og sine første syner omkring 1844-1846, hvor hun var med i adventbevægelsen. Ellen White boede i USA, men i 1885-1887 var hun i Europa - og besøgte Danmark tre gange. Hun har også været i Australien nogle år.


Database
Her er indsat en database over nogle af Ellen G. Whites bøger på dansk. Ved at klikke på en af efterfølgende bogtitler kan de enkelte kapitler aflæses. Endvidere er der indsat søgefunktion over disse bøger.

Patriarker og Profeter - Profeter og konger - Den Store Mester - Mesterens efterfølgere - Den store Strid - Vejen til Kristus - Kristi lignelser - Uddannelse - Det virkelige liv - Kristus vor Frelser - Med Mesteren på bjerget - Budskaber til menigheden - I den Store Læges fodspor - dele af Åndlige erfaringer - Vidnesbyrd for prædikanter - Råd til sabbatsskolearbejdet Vidnesbyrd for menigheden bind 1-9

Denne webside blev anmeldt til EGW Estate® den 10/2 2004


Oversigt over oversatte Danske bøger
Patriarker og profeter - Profeter og konger - Den store Mester - Mesterens efterfølgere - Den store strid - Konfrontation - Mod en Bedre Fremtid - Vor kristne arv - Vejen til et bedre liv - I den Store Læges fodspor - Kristi lignelser - Lys over hverdagen - Uddannelse - Uddannelse, kultur, religion - Budskaber til menigheden, Åndelige erfaringer) - Kristus vor Frelser - Budskaber til de unge - Det virkelige liv - Med mesteren på bjerget - Fra naturens talerstol - Helse og livsstil - I mesterens tjeneste - Barnet i hjemmet - Herren kommer - Vækkelse - Guds sønner og døtre - Kristi liv - Kampen mellem Kristus og Satan - Vidnesbyrd for menigheden 9.bind - Vejledning for Menigheden bd 1 - Vejledning for Menigheden bd 2 - Vejledning for Menigheden bd 3 - At jeg må kende ham. - Jorden blev oplyst - Det skal ske i de sidste dage - Tanker over Åbenbaringen - Sundhed og Livslykke

Norske bøger
Slekternes håb - Mot historiens klimaks - Fra alfa til omega - Det er et godt land - Ung i dag - På fast grunn - Evangeliets tjenere - Det kristne hjem - Råd og vink

Amerikanske bøger - Kun oversatte bøger
Patriarchs and Prophets - Prophets and Kings - The Desire of Ages - The Acts of the Apostles - The Great Controversy 1911 - Conflict of the Ages - The Ministry of Healing - Christ's Object Lessons - Education - Early Writings - The story of Jesus, Christ our Saviour - Messages to Young People - Selected Messages - Sanctified Life - Thoughts From the Mount of blessing - Gospel Workeres - The Adventist home - Counsels on Diet and Foods - Temperance - Effective Christian Service - Child Guidance - Maranata, the Lord is Comming - Revival and Beyond - Sons and Dauters of God - Spirit of Prophecy vol 3 - Spirit of Prophecy vol 4 - Testimonies for the Church vol 9 - Testimony Treasures - That I May Know Him. - That other angel - Last Day Events - Your Home and Health

Norske oversættelser kun anført, hvor der ikke er danske. Det kan virke af mange forskellige bøger, men mange bøger består af citater, der er sat sammen på forskellig måde.