Vägen till Kristus

1897 Stockholm

1901 Stockholm, Skandinaviska förlag-expiditionen

Skandinaviska förlagsexpeditionen 1918

Helsingfors 1920

H V Andersons boktryckeri 1950

1966 Skandinaviska bokförlaget, Gävle

Finsk samisk 1990

1989, Skandinaviska bokförlaget, Gävle

1997 SDA Media

2007 SDA Media