At jeg må kende ham kapitel 107. Fra side 107.     Fra side 111 i den engelske udgave.ren side   tilbage

15. april - Vort fuldkomne mønster

(107)  Han spørger dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Og Simon Peter svarede og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.« - Matt.16,15.16.ret

(107)  I menneskelige øjne var Kristus kun et menneske, dog var han et fuldkomment menneske. I sin menneskeskikkelse var han legemliggørelsen af den guddommelige karakter. Gud legemliggjorde sine egne egenskaber i sin Søn sin magt, sin visdom, sin godhed, sin renhed, sin sandfærdighed, sin åndelighed og sin barmhjertighed. ret

(107)  Skønt han var menneskelig, boede der en fuldkommen karakter og guddommelige egenskaber i ham. På disciplenes opfordring: "Vis os Faderen, og det er os nok," kunne han svare: ret

(107)  Så lang en tid har jeg været hos jer, og du har ikke lært mig at kende, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? ..... Jeg og Faderen, vi er ét. Joh 14,8.9; 10,30..... ret

(107)  Farisæernes hårdeste anklage mod Jesus var, at han som menneske gjorde sig selv til Gud (Joh 10,33), og af den grund forsøgte de at stene ham. Kristus kom ikke med nogen undskyldning som svar på deres anklage. Han sagde ikke til sine forfølgere: "I misforstår mig; jeg er ikke Gud." Han repræsenterede Gud i menneskeligt kød. Dog var han den mest ydmyge af alle profeterne, og hans liv var et eksempel på den sandhed, at jo mere fuldkommen et menneskes karakter er, jo mere ukunstlet og ydmygt vil det være. Han har skænket menneskene et billede på, hvad de kan blive som mennesker, når de bliver delagtige i den guddommelige natur..... ret

(107)  De århundreder, der er gået, siden Kristus vandrede blandt menneskene, har ikke formindsket tilliden til vort vidnesbyrd om, at Kristus er alt det, han gjorde krav på at være. I dag kan spørgsmålet gentages: "Hvad mener I om Kristus?" og uden et øjebliks tøven kan svaret gives: "Han er verdens lys, den største religiøse filosof og lærer, verden nogen sinde har haft," Alle, som hører hans stemme i dag, alle, som studerer hans læres principper, må med sandhed sige med jøderne på hans tid: "Aldrig har noget menneske talt, som dette menneske taler." "Mon han ikke skulle være Kristus?"ret

næste kapitel