At jeg må kende ham kapitel 114. Fra side 114.     Fra side 118 i den engelske udgave.ren side   tilbage

22. april - Børn, ikke trælle

(114)  Da vi nu får et urokkeligt rige, så lad os være taknemmelige og derved tjene Gud, som det er ham velbehageligt, med ængstelse og hellig frygt. - Hebr.12,28.ret

(114)  Der er mange, som bekender sig til at være Kristi efterfølgere, men som ikke gør efter hans ord. De værdsætter ikke ordet, fordi det påbyder en tjeneste, som ikke er dem til behag. De finder ikke behag i de betimelige irettesættelser og de alvorlige opfordringer. De elsker ikke retfærdigheden, men beherskes og tyranniseres af deres egne vilkårlige, menneskelige impulser. ret

(114)  Det, der har betydning, er, hvordan vi tjener Gud. Den dreng, som slæber sig gennem sine lektier, fordi han skal lære dem, vil aldrig blive en fremgangsrig elev. Den mand, som hævder, at han holder Guds bud, fordi han tror, han skal gøre det, vil aldrig opleve glæden ved lydighed. ret

(114)  Det inderste væsen i al lydighed er pro- duktet af et princip, vi har i vor indre kærlighed til retfærdighed og kærlighed til Guds lov. Retfærdighedens væsen er troskab mod Forløseren, at gøre ret, fordi det er ret. Hvis Guds ord er en byrde, fordi det skærer lige gennem menneskelige tilbøjeligheder, er det religiøse liv ikke et kristenliv, men en trædemølle med tvungen lydighed. Religionens renhed og gudfrygtighed er sat til side. ret

(114)  Men optagelse i Guds familie gør os til børn og ikke til trælle. Når Kristi kærlighed kommer ind i vort hjerte, bestræber vi os på at efterligne Kristi karakter. ..... Jo mere vi studerer Kristi liv for at lære af ham, des mere lig Kristus bliver vi. Helligånden giver enhver ordets gører en klar forståelse. Jo mere vi korsfæster selvet ved at dele vore velsignelser med andre og bruge de evner, vi har fået af Gud, des mere vil de guddommelige egenskaber styrkes og forøges i os. Vi vil vokse i åndelighed, i tålmodighed, i kraft, i ydmyghed, i mildhed. ..... Jernbanevogne kobles ikke blot til lokomotivet; de følger i nøjagtig samme spor som dette. Hvem følger vi?"ret

næste kapitel