At jeg må kende ham kapitel 116. Fra side 116.     Fra side 120 i den engelske udgave.ren side   tilbage

24. april - Den hvile, som Kristrus tilbyder

(116)  Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. - Matt.11,28.ret

(116)  Der er en betingelse for den hvile og fred, Kristus her tilbyder os. Betingelsen er, at vi skal tage hans åg på os. Alle, som går ind på denne betingelse, vil opdage, at Kristi åg vil hjælpe dem til at bære hver eneste byrde, som de må bære. Hvis ikke Kristus er ved vor side for at bære den tungeste del af byrden, må vi i sandhed erkende, at den er tung; men når vi sammen med ham bærer pligtens tunge læs, kan vi med let sind bære alle livets byrder. I akkurat samme forhold som mennesket underkaster sig Guds krav i villig lydighed, vil det få hvile..... ret

(116)  Mildhed og ydmyghed vil karakterisere alle, som er lydige mod Guds lov, alle, som villigt vil bære Kristi åg. Dette vil give den eftertragtede fred i Guds tjeneste..... ret

(116)  Gud ved, at hvis vi blev overladt til at følge vore egne tilbøjeligheder og gå, hvorhen vor vilje lystede, ville vi falde i Satans snarer og få hans egenskaber. Derfor forkynder loven, en ophøjet og ædel Guds vilje. Han ønsker, at vi med tålmodighed og visdom skal tage vore tjenerpligter på os..... En modvillig underkastelse af Faderens vilje vil udvikle en oprørsk karakter. En sådan betragter hans tjeneste som en besværlig byrde. Den udføres ikke med glæde og af kærlighed til Gud. Det er udelukkende en teknisk præstation..... En sådan tjeneste bringer ikke sjælen fred eller hvile. ret

(116)  Gud fremstiller to klasser for verden. Til den ene den onde siger han: "De gudløse har ingen fred" (Es 48,22). Til den ånden: "Megen fred har de, der elsker din lov, og intet bliver til anstød for dem" (Sl 119,165)..... ret

(116)  Herren kalder sit åg gavnligt og sin byrde let. Alligevel vil hans åg ikke give os et mageligt liv i frihed og selvisk nydelse. Kristi liv var fyldt med selvfornægtelse og selvopofrelse ved hvert et skridt. Hans sande efterfølgere vil med urokkelig kristelig ømhed og kærlighed følge i Mesterens fodspor."ret

næste kapitel