At jeg må kende ham kapitel 117. Fra side 117.     Fra side 121 i den engelske udgave.ren side   tilbage

25. april - Under Kristi åg

(117)  Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let. - Matt.11,29.30.ret

(117)  Fristeren hvisker ofte, at det kristne liv består af mange krav og strenge pligter, og det er hårdt stadig at være på vagt, og at der ikke er nogen grund til at være så nøjeregnende. Det var således, han bedrog Eva og fik hende til at falde i synd; han fortalte hende, at Guds bud var vilkårlige og uretfærdige..... Satans mål er det samme i dag, som det var dengang. Han ønsker at bedrage og ødelægge os. Vi burde studere Kristi liv, opelske hans ånd og efterligne hans eksempel. Jo mere vi kommer til at ligne ham, des klarere vil vi se Satans fristelser og modstå hans magt..... ret

(117)  Sand lykke findes ikke i selviskhed og i at behage selvet, men i at lære af Kristus, tage hans åg op og bære hans byrde. De, der stoler på deres egen visdom og går deres egne veje, klager ved hvert et skridt, fordi den byrde, som selviskheden har pålagt dem, er så tung og dens åg så hårdt. De kunne forandre alt dette, hvis de blot ville komme til Jesus og ved hans nåde kaste det åg bort, som binder dem til Satan, ..... modtage den byrde, som Kristus giver dem, og lade hans åg binde dem til ham i villig og glad tjeneste. ret

(117)  Jesus elsker de unge, og han længes efter, at de skal besidde den fred, som han alene kan skænke..... Når vi er blevet Kristi disciple, vil vi lære af ham hver dag lære, hvorledes vi skal overvinde et dårligt karaktertræk, hver dag efterligne hans eksempel og komme vort forbillede lidt nærmere. Hvis vi nogen sinde skal arve de boliger, som han er gået bort for at berede, må vi her danne den karakter, som indbyggerne dér må besidde.

Guds krav blev skabt i visdom og godhed. Ved at adlyde dem højnes sindet, karakteren forædles, og sjælen finder en fred og hvile, som verden hverken kan give eller tage bort. Når vort hjerte er fuldstændig overgivet til Jesus, vil vi finde, at hans veje er fyldt med velbehag og fred."ret

næste kapitel