At jeg må kende ham kapitel 206. Fra side 206.     Fra side 210 i den engelske udgave.ren side   tilbage

23. juli - Sandhedens talerstol

(206)  Denne verdens visdom er nemlig dårskab i Guds øjne; thi der står skrevet: »Han er den, der fanger de vise i deres kløgt;« og endvidere: »Herren kender de vises tanker og ved, at de kun er tomhed.« - 1.Kor.3,19.20.ret

(206)  Guds ord skal være vor vejleder. Om de sandheder, som disse ord indeholder, kan der ikke herske tvivl. Lad os ikke forlade denne sikre vejleder for at søge efter noget nyt og fremmed. ..... Der findes mange sådanne lærdomme, hvis grundvold ikke er: "Der står skrevet!" De er kun menneskers opfindelser. Det var med ordet: "Der står skrevet," at Kristus mødte enhver af Satans fristelser i ørkenen, og væbnet hermed kunne han sige til fjenden: "Hertil og ikke længere!" ret

(206)  Vi kan ikke med sikkerhed antage menne skers meninger, hvor lærde de end er, hvis de ikke stemmer overens med den store lærers ord. Vi vil blive stillet over for fejlende menneskers meninger, men Guds ord er vor højeste autoritet, og vi bør aldrig godtage menneskers lære uden de mest afgørende beviser for, at den stemmer sammen med Guds ord. Vi skal vide, at vi står på den evige sandheds grund den levende Guds Ord. ret

(206)  Sandheden, den dyrebare sandhed i Guds ord skal forkyndes, både offentligt og i hjemmene. Vi har et bud skab, der skal berede et folk til at modstå de sidste tiders farer. ..... Sandheden vil kunne bestå over for enhver prøve, den bliver udsat for. Den kan ikke kuldkastes af Satans snedighed. Jo mere den bliver angrebet, jo mere klart og strålende vil den skinne. Når vi ser tegn på fjendens travle, målbevidste anstrengelser, skal vi så ikke bestræbe os alvorligt for at bringe budskabet på en klar og afgørende måde? Skal vi ikke gå frem i Guds Ånds kraft og selv lære af den store lærer og give det videre til andre? ..... "Herre, min Gud er du; jeg priser dig, lover dit navn. Thi du har gjort et under, råd fra fordum var tro og sande." Es 25,1. Lad os forankre os i Herrens, Israels Guds Ord."ret

næste kapitel