At jeg må kende ham kapitel 209. Fra side 209.     Fra side 213 i den engelske udgave.ren side   tilbage

26. juli - Guds have

(209)  Thi alt kød er som græs, og al dets herlighed som græssets blomster; græsset visner, og blomsterne falder; men Herrens ord bliver evindelig. - 1.Pet.1,24.25.ret

(209)  Hvis vort sind er åbent for Guds Ånds påvirkning, kan vi lære meget af de enkle og skønne ting i naturen. Jeg føler mig knuget i de myldrende byer, hvor øjet ikke har andet end huse at se på. Blomsterne har altid noget at lære os. Buskene og blomsterne opsamler det værdifulde i jorden og luften og bruger det til at frembringe de skønne knopper og blomster, som vi glæder os over, men de er vidner for Gud, og vi må tænke over, hvad det er, de lærer os. ret

(209)  Netop på samme måde har Gud givet os de dyrebare forjættelser gennem sit ord. Skriften står os åben som Guds have, og dens løfter er som duftende blomster, der står i flor alle vegne i denne have. Gud henleder særlig vor opmærksomhed til dem, der har betydning for os. Gennem disse forjættelser kan vi lære Guds væsen at kende og læse om hans kærlighed til os. De er den grund, hvorpå vor tro hviler, en støtte og kraft for vor tro og vort håb, og ved dem skal vi fryde. vore sjæle i Gud og indånde Himmelens luft. Gennem sine vidunderlige forjættelser drager han fremtidens slør til side og lader os skimte de ting, han har beredt for dem, som elsker ham. .....ret

(209)  Vi burde ikke betragte dem letsindigt eller ligegyldigt. Men ligesom vi ville betragte yndige blomster ..... og fryde vore sanser ved deres skønhed og duft, netop sådan burde vi tage Guds forjættelser frem, én for én, og undersøge dem nøje, fra alle sider tilegne os deres rigdom og lade os lindre, trøste, opmuntre og styrkes ved dem. Gud har sørget for al den trøst, sjælen behøver. Den passer for den venneløse, dem, som er ramt af fattigdom, for de rige, de syge, dem, som sørger alle kan de få den hjælp, de trænger til, hvis de vil se og gribe om løfterne i tro. Gud spreder velsignelser over hele vor sti for at gøre livets besværlige vej lysere, og vi vil gerne tage imod al denne trøst og disse beviser på Guds kærlighed med et taknemmeligt hjerte."ret

næste kapitel