At jeg må kende ham kapitel 214. Fra side 214.     Fra side 218 i den engelske udgave.ren side   tilbage

31. juli - Lad Gud råde for dig.

(214)  Herren vor Guds livsalighed være over os! - Sl.90,17.ret

(214)  Gud giver lys til dem, der elsker lyset. Han skænker sandheden til dem, der søger efter sandheden som noget meget dyrebart, for at de kan give lys til dem, som er i dødsskyggens dal."ret

(214)  Gud vil, at du skal lade ham råde for dig, for at du kan blive en kristen, som er værd at elske. Herren vil, at de naturlige og nedarvede karaktertræk skal komme under beskæring af hans kniv. Se altid hen til Jesus, så du kan gribes af hans Ånd og opelske egenskaber, der sømmer sig for en kristen. Så vil det kendes af alle, der har nogen forbindelse med dig, at du af Kristus har lært hans ydmyghed, hans kærlighed, hans mildhed, og hans medfølelse med andre. Slå dig aldrig til tåls, før du er kommet i besiddelse af et elskende og elskeligt sind. Dine ord må komme fra hjertets gode skatkamre for at styrke, hjælpe, velsigne og vinde alle omkring dig. ..... Andre tilegner sig din ånd. Den sæd, vi sår, bærer frugt i godhed, tålmodighed, venlighed og kærlighed eller lige det modsatte. ..... ret

(214)  Mange, mange trænger til at blive smeltet om. Vær fast i dine forsætter, tro mod Gud, men læg ikke strenge, uvenlige følelser for dagen. Gud vil ikke, at du skal vække foragt ved at udvise de samme egenskaber som en klump kit, men han vil at du skal være klippefast i dine grundsætninger, dog med sund afdæmpethed. Vær ligesom Mesteren fuld af nåde og sandhed. Jesus var ubestikkelig, ubesmittet, men dog var hans liv fuldt af mildhed, sagtmodighed, venlighed, medfølelse og kærlighed. De fattigste var ikke bange for at nærme sig ham; de var ikke bange for, at de skulle blive afvist. Enhver kristen burde stræbe efter at blive, som Kristus var. Han er vort forbillede i at være hellig og vindende. ..... ret

(214)  Alle burde vi lære af Kristus, hvad det vil sige at være en kristen. Lad os lære af ham, hvordan man kan forene fasthed, retfærdighed, renhed og ubestikkelighed med en uselvisk venlighed og deltagelse. På den måde bliver karakteren indtagende og elskværdig. Hellighedens skønhed vil virke afvæbnende på spottere. ..... ret

(214)  Hjertet må tage imod den guddommelige strøm og lade den flyde videre i rige floder af nåde og barmhjertighed til andre sjæle. Alle, der vil vinde sjæle for Kristus, må have et venligt sind."ret

næste kapitel