At jeg må kende ham kapitel 220. Fra side 220.     Fra side 224 i den engelske udgave.ren side   tilbage

6. august - Guds rige forrådskammer

(220)  Så skal da min Gud, rig som han er, herligt i Kristus Jesus fuldt ud give jer alt, hvad I trænger til. - Fil.4,19.ret

(220)  Guds børn er kaldede til at være repræsentanter for Kristus og udvise samme godhed og barmhjertighed som Herren. Hvis de blot fra dag til dag åbenbarede hans godhed, ville der opbygges skranker om deres sjæle mod den ondes cirke?&..d. ret

(220)  Gud kender vore mangler og har sørget for at afhjælpe dem. Herren har et rigt forrådskammer til sine børn og kan give dem, hvad de trænger til under alle livets forhold. Hvorfor stoler vi så ikke, på ham? Han har givet sine børn vidunderlige løfter på betingelse af, at de er trofaste i lydighed mod hans befalinger. Der findes ikke nogen byrde, som han ikke kan fjerne, intet mørke, som han ikke kan sprede, ingen svaghed, som han ikke kan forvandle til kraft, ingen frygt, som han ikke kan berolige, ingen hæderlig higen, som han ikke kan lede og gøre berettiget. ret

(220)  Vi skal ikke se på os selv. Jo mere vi dvæler ved vor egen ufuldkommenhed, jo mindre kraft får vi til at overvinde den. Vi skal tjene Gud med et glad sind. Det er Satans værk at fremstille Herren, som om han manglede medlidenhed og medfølelse. ..... Vi fæster vore tanker ved Satans forkerte fremstillinger og vanærer Gud ved ikke at have tillid til ham og ved at knurre imod ham. Når vi opfører os som dødsdømte forbrydere, bærer vi falsk vidnesbyrd mod Gud. Faderen gav sin enbårne og højt elskede Søn hen til døden for vor skyld og ved at gøre dette viste han menneskeslægten stor ære, thi i Kristus blev det led, som var sønderbrudt ved synden, atter forenet og mennesket fik igen knyttet forbindelsen med Himmelen. ret

(220)  Du, som tvivler om Guds barmhjertighed, se på Guds Lam, se på smerternes mand, som har din sorg og led for din synd. Han er din ven. Han døde på korset, fordi han elskede dig. Han røres ved at se din ufuldkommenhed og bærer dig frem for tronen. Burde ikke håbet, kærligheden og taknemmeligheden leve i dit hjerte ved at se hans usigelige kærlighed? Burde din tjeneste for Gud ikke fyldes af glæde?"ret

næste kapitel