At jeg må kende ham kapitel 221. Fra side 221.     Fra side 225 i den engelske udgave.ren side   tilbage

7. august - Et aldrig svigtende tilflugtssted

(221)  Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse. - Fil.4,6.ret

(221)  Det er ikke Guds vilje, at hans folk skal lade sig tynge af bekymringer. Men vor Herre narrer os ikke. Han siger ikke til os; "Frygt ikke; der findes ingen farer på din vej." Han ved, at der er prøvelser og farer, og han fører os ikke bag lyset. Han har ikke i sinde at tage sit folk ud af en verden, fuld af synd og ondskab, men han viser dem hen til et aldrig svigtende tilflugtsted. ..... ret

(221)  Hvor kan vi blive ved med at tvivle og stadig spørge, om Jesus elsker os, selv om vi er så syndige og befængt med skrøbeligheder? Han gav sig selv for os for at kunne forløse os fra al uretfærdighed og lutre sig et ejendomsfolk, der var ivrigt efter at gøre gode gerninger. Han kom til vor verden i et menneskes ringe skikkelse, for at han kunne lære de sorger og fristelser at kende, som omgiver menneskets vej, og for at han kunne vide, hvordan han kunne hjælpe de trætte med sit tilbud om hvile og fred. Men tusinder og atter tusinder afslår at tage imod hans hjælp og klamrer sig blot endnu fastere til deres bekymringers byrde. Han kommer til de bedrøvede og tilbyder at lindre deres sorg og savn. ..... Han giver de skuffede, de tvivlende og de ulykkelige tilfredshed ved at vise hen til de boliger, han bereder til dem. .....ret

(221)  Jesus, vor dyrebare frelser, burde have den første plads i vore tanker og vor kærlighed, og vi burde stole på ham med fuldkommen tillid. .....ret

næste kapitel