At jeg må kende ham kapitel 222. Fra side 222.     Fra side 226 i den engelske udgave.ren side   tilbage

8. august - En voksende tro

(222)  Men uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. - Hebr.11,6.ret

(222)  For hver ny dag, der kommer, må vi ved Jesu kraft møde dens prøvelser og fristelser. Hvis vi en dag svigter, forøger vi den næste dags byrder og har mindre kraft. Vi burde ikke formørke fremtiden ved vor ligegyldighed i nutiden, men ved opmærksomt og omhyggeligt at udrette denne dags pligter forberede os til at møde morgendagens kritiske situationer. ret

(222)  Vi trænger til at udvikle en glædens ånd. ..... Lad os altid se på de lyse sider af tilværelsen og være fulde af håb, af kærlighed og gode gerninger, idet vi altid glæder os i Herren. "Lad Kristi fred råde i jeres hjerter," og "vær taknemmelige!" Kol 3,15."ret

(222)  Den tid er kommet, hvor vi kan vente store velsignelser fra Herren. Vi må stige til et højere mål med hensyn til tro. Vi har for lidt tro. Guds ord er vor sikkerhed. Vi må tage imod det og enfoldigt tro på hvert ord. Med denne forvisning kan vi kræve meget, og det vil ske os efter vor tro. ..... ret

(222)  Opgaven at tro betyder mere, end vi tænker os. Det betyder virkelig tillid til hvert af Guds ord. Gennem vore handlinger skal vi vise, at vi tror, at Gud vil gøre netop det, han har sagt. Naturens og forsynets hjul er ikke bestemt til at rulle baglæns og heller ikke til at stå stille. Vi må eje en fremadskridende, virksom tro, en tro, som arbejder i kærlighed og lutrer sjælen fra hvert gran af egoisme. Det er ikke på os selv, men på Gud, at vi skal stole. Vi må ikke nære nogen tvivl. Vi må have den tro, at Gud står ved sit ord. ..... ret

(222)  Sand tro består i at gøre netop det, som Gud har pålagt os, og ikke selv fabrikere ting, som han ikke har påbudt. Troens frugter er retfærdighed, sandhed og barmhjertighed. Vi må vandre i lyset fra Guds lov; så vil vor tro bære frugt i gode gerninger, resultatet af et sind, som hver dag bliver fornyet. Træet må være sundt, før dets frugt kan blive god. Vort liv må være helt indviet til Gud. Vor vilje må retledes, før frugten kan blive god. Vor gudsfrygt må ikke være ustadig, "Hvad I gør, så gør det alt til Guds ære." 1Kor 10,31. ret

(222)  Hvilket rigt felt ligger ikke åbent for mig! Vort folk må føle Guds Ånds stærke virkning hver eneste dag. De må have en tro, der arbejder af kærlighed, en tro, der udgår fra Gud. Der må ikke være en tråd af egenkærlighed vævet ind i stoffet. Når vor tro arbejder af kærlighed, netop en sådan kærlighed, som Kristus åbenbarede i sit liv, så vil det blive til en fast vævning; det vil blive frugten af en vilje, der er bøjet. Men ikke før jeget dør, kan Kristus leve i os. Ikke før jeget dør, kommer vi til at eje en tro, som arbejder af kærlighed og lutrer sjælen."ret

næste kapitel