At jeg må kende ham kapitel 225. Fra side 225.     Fra side 229 i den engelske udgave.ren side   tilbage

11. august - Den tro, Gud kan godkende

(225)  Ligesom legemet er dødt uden ånd, således er jo også troen død uden gerninger. - Jak.2,26.ret

(225)  Der findes mange inden for kristenheden, der hævder, at det eneste, der behøves for at blive frelst, er at have tro; gerninger er intet, tro er det eneste væsentlige. Men Guds ord siger os, at tro uden gerninger er død, fordi den er alene. ..... Tro og gerninger følges hånd i hånd. ..... Gerninger kan aldrig frelse os; det er Kristi offer, som betyder noget for os. Gennem tro på ham vil Kristus gør alle vore ufuldkomne bestræbelser sådan, at de kan godkendes af Gud. Den tro, der kræves af os, består ikke i en tro i lediggang; en tro til frelse arbejder af kærlighed og lutrer sjælen. Den, som løfter sine hænder til Gud uden vrede og tvivl, vil få visdom til at vandre på Guds lovs veje. ret

(225)  Hvis vi skal have tilgivelse for vore synder, må vi først gøre os klart, hvad synd er, så vi kan angre den og bære omvendelsens frugter. Vi må have en fast grundvold for vor tro; den må være bygget på Guds ord, og frugterne vil kendes som lydighed mod Guds udtalte vilje. ..... Tro og gerninger vil stadig holde os i ligevægt og give os held i arbejdet med at opbygge et kristent sindelag. ..... Vi lever i en betydningsfuld og interessant tidsperiode af denne jords historie. Vi trænger til mere tro, end vi før har haft; vi trænger til at blive holdt mere fast ovenfra. Satan arbejder af al sin kraft for at vinde sejr over os, for han ved at han kun har kort tid tilbage at virke i. ..... ret

(225)  Der findes ingen undskyldning for synd eller dovenskab. Jesus har vist os vej, og han vil, at vi skal følge i hans fodspor. Han har lidt. Han har ofret, som ingen af os kan gøre det, for at bringe frelsen inden for vor rækkevidde. Vi behøver ikke at tabe modet. Jesus kom til vor jord for at bringe mennesket guddomskraft, så vi ved hans nåde kunne forvandles i hans billede. Når man af hjertet ønsker at adlyde Gud, når man virkelig bestræber sig herfor, godkender Jesus denne trang og bestræbelse som det bedste, et menneske kan yde, og han lægger til, hvad der mangler, ved sin guddommelige gave."ret

næste kapitel