At jeg må kende ham kapitel 227. Fra side 227.     Fra side 231 i den engelske udgave.ren side   tilbage

13. august - Megen tro, megen fred

(227)  Hvor stor er dog din godhed, som du gemmer til dem, der frygter dig, over mod dem, der lider på dig, for menneskebørnenes øjne. - Sl.31,20.ret

(227)  Jo mere fast vor tro på Kristus bliver i fuldkommen tillid, jo mere fred vil vi få, Troen vokser ved at blive brugt. Guds regel er: En dag ad gangen! Gør dag for dag hver dags arbejde, som om du var dig bevidst, at du arbejdede i engles, kerubers og serafers, påsyn og for Guds og Kristi øjne! I er "et skuespil for hele verden, både.for engle og mennesker." 1Kor 4,9. "Giv os i dag vort daglige brød." Matt 6,11. "Som dine,dage skal din styrke være," 5Mos 33,25. "Vi retter vort blik mod Jesus, troens banebryder og fuldender." Hebr 12,2. Når vi lever således, vil Helligånden hjælpe vor hukommelse, helliggøre alle vore evner og minde os om, at vi hver dag og hver time på dagen er afhængige af vor himmelske Faders omsorg ..... og aldrig svigtende kærlighed.ret

(227)  Det er dette barnlige sind, som Jesus sagde, at hans disciple måtte have for at komme ind i Himmeriget med samme tillid som et lille barn til deres himmelske Fader. Så opdager man Satans fristelser og har lettere ved at modstå dem, for i hjertet føler man sig altid draget hen imod Gud. Den sikkerheds følelse, som virker til ødelæggelse for så mange sjæle, får ingen mulighed for at eksistere. ret

(227)   "Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift." Matt 6,33. Her er et vidunderligt løfte fra én, som mener hvert eneste ord, han siger. Hvorfor er vi så ængstelige, så fulde af mistillid og vantro? ..... Vor tid tilhører Herren! Vore evner er Herrens. Hvor kan så noget menneske føle, at det kan være uafhængigt og ikke undergivet Guds And? uafhængigt af Guds vilje, uafhængigt af Guds forsyn og planer? ret

(227)   "Frygter nogen af jer Herren ..... han stole på Herrens navn, søge støtte hos sin Gud." Es 50,10. Vi er ikke trygge, hvis vi følger vort eget hjertes forestillinger. Vi kan ikke være uafhængige. Vor eneste sikkerhed består i afhængighed af Gud og vor frelser."ret

næste kapitel