At jeg må kende ham kapitel 235. Fra side 235.     Fra side 239 i den engelske udgave.ren side   tilbage

21. august - Fra nederlag til sejr

(235)  Bekend derfor jeres synder for hverandre, og bed for hverandre, for at I må blive helbredt. - Jak.5,16.ret

(235)  Alle er tilbøjelige til at fare vild, og derfor siger Guds ord os tydeligt, hvordan vi skal rette og læge disse fejl. Ingen kan sige, at han aldrig har gjort nogen fejl, at han aldrig nogen sinde har syndet, men det er meget vigtigt at overveje, hvordan du stiller dig til den uret, du har gjort. Apostlen Paulus begik alvorlige fejl, skønt han hele tiden mente, at han tjente Gud, men da Herrens Ånd viste ham sagen i dens sande lys, bekendte han sine misgerninger og erkendte senere den store nåde, som Gud viste ham, ved at tilgive hans overtrædelser. Du har måske også handlet forkert i den tanke, at du havde fuldkommen ret, men når tiden afslører din vildfarelse, så er det din pligt at ydmyge dig og bekende din synd. …ret

(235)  Af hvilken art din synd er, så bekend den. Hvis du kun har syndet mod Gud, så bekend kun din synd for ham. Hvis du har gjort andre uret eller krænket dem, så bekend også uretten for dem, og Herrens velsignelse vil hvile over dig. På denne måde dør dit eget jeg, og Kristus får skikkelse i dig. Når mennesker under Satans fristelser kommer ud i vildfarelser og deres tale og optræden ikke er som en kristens, forstår de måske ikke selv deres tilstand, fordi synden er bedragerisk og har tilbøjelighed til at døve den moralske opfattelsesevne. Men ved selvransagelse, granskning af skriften og ydmyg bøn vil de ved Helligåndens hjælp blive i stand til at indse deres fejlgreb. Hvis de så bekender deres synder og vender sig fra dem, vil fristeren ikke mere stå for dem som en lysets engel, men som en bedrager. …ret

(235)  De, der anerkender irettesættelsen og dadelen som kommen fra Gud, og som således bliver i stand til at se og rette deres vildfarelser, får en vidunderlig lære, selv gennem deres fejlgreb. Det tilsyneladende nederlag vendes til sejr. De står ikke i tillid til deres egen kraft, men til guds kraft. De har alvor, nidkærhed og kærlighed, forenet med ydmyghed og vejledet ved Guds ord. …. De snubler ikke på vejen, men vandrer ad en sti, hvor Himmelens lys skinner.ret

næste kapitel