At jeg må kende ham kapitel 238. Fra side 238.     Fra side 242 i den engelske udgave.ren side   tilbage

24. august - Under Guds ledelse

(238)  Hvo mærker selv, at han fejler? tilgiv mig lønlige brøst! - Sl.19,13.ret

(238)  Vi må lægge mærke til, hvilken slags motiver der tilskynder os til at handle, i lyset af Guds lov, for at vi kan blive klare over vor egen ufuldkommenhed. Men skønt det menneskelige redskab kan se sin synd, må han ikke tabe modet, fordi han mener sig fordømt efter retfærdighedens krav. Han bør se og fatte syndens syndighed, angre den og tro på Kristus som sin personlige frelser. ret

(238)  Det er aldrig trygt for os at mene, at vi er så udmærkede, og at vi må lykønske os selv med vor mageløse karakter og vor nuværende rene og fromme tilstand. David sejrede ofte ved Guds hjælp, men alligevel dvælede han meget ved sin egen uværdighed og syndighed. Hans samvittighed var hverken død eller faldet i søvn. Han udbryder: "Min synd står mig altid for øje!" Sl 51,5. ..... Når han så bedragets dybder i sit hjerte, fik han afsky for sig selv og bad om, at Gud ved sin kraft ville holde ham borte fra overmodets, synder og rense ham fra hemmelige fejl. ret

(238)  Det er ikke trygt for os at lukke øjnene i og forhærde vor samvittighed for ikke at se eller fatte vore synder. Vi må vogte over den belæring, vi har fået med hensyn til syndens afskyelighed, for at vi ærligt kan bekende og forsage vore synder. "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed." 1Joh 1,9. Er du villig til at lade dig rense fra al uretfærdighed? ..... ret

(238)  Hvis du haster fremad og opad og søger at nå til nye højdepunkter af viden og i åndelige ting, vil du få skarpsindighed til at forstå, hvad det er, der kræves af dig. Du vil få Helligåndens hjælp i alle dine skrøbeligheder. Det er naturligt for de unge at holde af morskab, ..... men de naturlige tilbøjeligheder må overvindes ved at lægge sjælen ind under Guds opdragelse. ..... Gå ikke tøvende frem, men med fasthed i Jesu Kristi kraft og nåde."ret

næste kapitel