At jeg må kende ham kapitel 239. Fra side 239.     Fra side 243 i den engelske udgave.ren side   tilbage

25. august - Den synd, Gud ikke kan tilgive

(239)  Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse imod ånden skal ikke tilgives. - Matt.12,31.ret

(239)   "Jesu, hans Søns, blod renser os fra al synd. 1Joh 1,7. Det er ligegyldigt, hvor syndigt et menneske har været, ligegyldigt hvilken stilling det indtager; hvis det omvender sig og tror og kommer til Kristus med tillid til ham som sin personlige frelser, kan det frelses. ..... ret

(239)  Jeg kender faren for dem, der nægter at vandre i det lys, Gud giver dem. De udsætter sig for den frygtelige mulighed at blive overladt til at gå deres egne veje, at handle efter deres egen bedømmelse. Samvittigheden bliver mindre og mindre ømfindtlig. Guds røst synes at lyde mere og mere fjernt og synderen overlades til sin egen forblindelse. Med sædighed modstår han enhver henvendelse, foragter ethvert råd og vender sig bort fra enhver omsorg for sin frelse. ..... Guds ånd udøver ikke mere nogen hindrende indflydelse og dommen er fældet: "Han er bundet til afgudsbilleder, lad ham fare." Hos. 4,17. Sådan vil det gå den sjæl, som forkaster Helligåndens gerning. ..... ret

(239)  Ingen behøver at betragte synden mod Helligånden som noget hemmelighedsfuldt og uforklarligt. Synd mod Helligånden er den synd bestandig at afslå at tage mod opfordringen til at omvende sig. Hvis du afslår at tro på Jesus Kristus som din personlige frelser, ..... så elsker du den atmosfære, som omgav den første store fornægter. Du har valgt dig denne atmosfære hellere end den, som omgiver Faderen og Sønnen og Gud lader dig selv træffe dit valg. Men ingen sjæl behøver at blive modløs ved denne fremstilling af sagen. Ingen, som stræber efter at gøre Mesterens vilje, skal tabe modet! ret

(239)  Kom til Jesus med hele dit hjerte. Omvend dig fra dine synder, bekend dem for Gud, forsag al uretfærdighed, så kan du tilegne dig alle hans løfter. "Ven dig til mig og bliv frelst." Es. 45,22. Sådan lyder hans nådige opfording."ret

næste kapitel