At jeg må kende ham kapitel 300. Fra side 300.     Fra side 304 i den engelske udgave.ren side   tilbage

25. oktober - Vanskelighedernes udfordring

(300)  Kæmp I for at komme igennem den snævre port; thi mange, siger jeg jer, skal søge at komme ind og ikke formå det. - Luk. 13, 24.ret

(300)  En snæver port vil sige en port, som ikke er let at komme igennem. Ved dette billede viste Kristus, hvor svært det er for mænd og kvinder at forlade verden med alle dens tillokkelser og med inderlighed og kærlighed adlyde Guds befalinger. Den brede port er let at komme igennem. At gå ind gennem den medfører ikke de indskrænkninger, som er tunge for menneskehjertet. Selvfornægtelse og selvopofrelse ser man ikke på den brede vej. Dér er der rigelig anledning til at dyrke fordærvelige lyster og medfødte tilbøjeligheder. Dér møder man vellevned, hovmod, misundelse. ..... ret

(300)  Kristus sagde: "Kæmp" som i dødsangst "for at komme igennem." Vi må føle vor bestandige afhængighed af Gud, og hvor uendelig svag vor egen visdom og vor egen dømmekraft og styrke er, og derefter stole helt på ham, der har overvundet fjenden på vore vegne, fordi han havde medlidenhed med vor svaghed og vidste, at vi ville blive besejrede og omkomme, hvis han ikke kom os til hjælp. ..... Tro ikke, at du ved nogen letkøbt eller almindelig anstrengelse kan vinde evighedens løn. Du har en snedig fjende i hælene på dig. "Den, der sejrer, ham vil jeg lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom også jeg har sejret og taget sæde hos min Fader på hans trone." Åb 3,21. Her er den kamp, der skal vindes, ligesom Kristus har vundet. Hans liv i fristelser og prøvelser, i møje og kamp ligger foran os og må efterlignes. Vi kan bestræbe os på det ved vor egen kraft, men det vil ikke lykkes. Men når vi hjælpeløse og lidende synker om på den klippe, som er Kristus, og i vor inderste sjæl føler, at vor sejr er afhængig af hans hjælp, at alle vore bestræbelser i sig selv uden den særlige hjælp fra den store sejrherre vil være frugtesløse, så sender Kristus hellere hver engel ud fra sin herlighed for at redde os fra fjendens magt, end at lade os falde.ret

(300)  Vi trænger til at se, at vejen er trang og porten er snæver. Men når vi er gået gennem den snævre port, åbner der sig et udsyn uden grænser."ret

næste kapitel