At jeg må kende ham kapitel 303. Fra side 303.     Fra side 307 i den engelske udgave.ren side   tilbage

28. oktober - Hvornår opslår du dit telt?

(303)  Når I altså er opvakt sammen med Kristus, så søg det, som er oventil, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til. - Kol. 3, 1.2.ret

(303)  Mange, der burde opslå deres telte nærmere Kana'ans land, slår lejr nærmere ved Ægypten. De lever ikke i lyset af retfærdighedens sol. Mange søger forlystelser for at finde nydelse, men der vindes ingen åndelig kraft ved at handle sådan og du vil komme til at stå på de tabendes side. At stimulere kærligheden til fornøjelser er det samme som at hindre kærligheden til udøvelse af fromhedspligter, for hjertet bliver så overbelastet med bagateller, med det, som er tiltalende for de medfødte tilbøjeligheder, at der ikke bliver plads til Jesus.ret

(303)  Det er nødvendigt at have den tro, der arbejder af kærlighed og lutrer sjælen, før at kunne imødekomme Guds tanker. Der findes nogle, der tror på Kristus; de anser ham ikke for en bedrager; de tror også, at Bibelen er en åbenbaring af hans guddommelighed. De beundrer den hellige lære og ærer navnet, det eneste navn, der er givet under himmelen, hvorved mennesker kan frelses og alligevel er de måske, trods al denne viden, lige så absolut uvidende om Guds nåde som den største synder. De har ikke åbnet deres hjerte for Jesus, så han kan komme derind. .....ret

(303)  ..... Hvad kan jeg sige for at hjælpe de unge? Vil I lukke jeres hjerter op for Jesus, så hans kærlighed, hans nåde, kan komme til at fylde jeres sjæl, så I kan lovsynge og prise Gud i jeres hjerter? Hvis blot al jeres kærlighed blev givet til Jesus, så ville I lære Kana'ans sprog og sang! ret

(303)  Hos verdslige mennesker venter I at møde letsindighed, fjasen, forfængelighed, umoralskhed, spøg og skæmt, men lad det end ikke nævnes blandt jer, som er rejst sammen med Kristus. ..... Vore tanker må nu blive højere og vi må lære i Mesterens skole. ..... ret

(303)  Nu, hvor tidernes ende nærmer sig, vil ondskabens flod løbe hurtigere og hurtigere mod fortabelsen. Vi kan kun føle os sikre, hvis vi holder fast ved Jesu hånd og bestandig ser hen til ham, som er vor tros banebryder og fuldender."ret

næste kapitel