At jeg må kende ham kapitel 307. Fra side 307.     Fra side 311 i den engelske udgave.ren side   tilbage

1. november - Sky verdens fornøjelser

(307)  Elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen elsker verden, så er Faderens kærlighed ikke i ham. - 1. Joh 2,15.ret

(307)  Den sande Kristne vil ikke gå ind på noget Forlystelsessted eller tage Del i nogen Underholdning, over hvilken han ikke kan nedbede Guds Velsignelse. Man vil ikke finde ham i Teatret, i Billiardsalonen eller på Keglebanen. Han vil ikke svinge sig i Balsalen eller tage Del i nogen af de andre forheksende Forlystelser, som udelukker Kristus fra Sindet.ret

(307)  Vi vil sige til dem, som forsvarer sådanne Fornøjelser, at vi kan ikke tage Del i dem i Jesu af Nazarets Navn.ret

(307)  ..... Gå i tanken til Getsemane og se den angst, som Kristus led for vor skyld, Se verdens frelser kæmpe i overmenneskelig dødsangst, med hele verdens synd hvilende på sin sjæl. Hør hans bøn, der føres bort af den medfølende brise: "Min Fader, er det muligt, så lad denne kalk gå mig forbi; dog ikke, som jeg vil, men som du vil!" Matt 26,39. Mørkets time var kommen. Kristus var gået ind i korsets skygge. Han måtte tømme den bitre kalk. Blandt alle jordens børn, som han havde velsignet og trøstet, er der ikke en eneste, der kan trøste ham i denne forfærdelige time. Han er forrådt til en mordlysten folkehob. Udmattet og træt slæbes han fra den ene domstol til den anden. Han, som ikke kendte syndens besmittelse, udåndede som en anden forbryder på Golgata.ret

(307)  Denne beretning burde bevæge hver eneste sjæl på det dybeste. Det var for at frelse os, at Guds Søn blev smerternes mand og kendt med sygdom. ..... Lad der altid bo en fornemmelse af dette uendelig store offer i dig, så vil balsalen miste sin tiltrækningskraft. ret

(307)  Ikke blot døde Kristus som offer for os, men han levede som vort forbillede. I sin menneskeskikkelse står han som fuldkommen, fuldendt og pletfri. At være en kristen er at ligne Kristus. Hele vort væsen, sjæl, legeme og ånd må lutres, forædles, helliggøres, indtil vi genspejler hans billede og efterligner hans eksempel. ..... Vi behøver ikke at være bange for at tage del i nogen adspredelse, som kan være til hjælp i dette arbejde. Men det er vor pligt at sky alt, hvad der kan aflede vor opmærksomhed eller gøre vor iver mindre."ret

næste kapitel