At jeg må kende ham kapitel 309. Fra side 309.     Fra side 313 i den engelske udgave.ren side   tilbage

3. november - Daglig selvfornægtelse

(309)  Så formaner jeg jer da, brødre! ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse. - Rom. 12, 1.ret

(309)  Hvorfor vil de unge ikke lære noget af Adams eksempel? Hans svigten ved ikke at bestå den ringe prøve, Gud satte ham på, blev efterfulgt af en frygtelig straf. Og dog har Satan en sådan magt til at forhekse sindet, at selv med dette advarende eksempel for øje findes der mange, der taler om frisindethed og om ikke at være så nøjeregnende med Guds befalinger. ..... ret

(309)  Det er i bedste tilfælde kun et meget lille offer, vi kan tilbyde vor himmelske Fader. Når man tænker på, hvad vi står til ansvar for over for Gud, har vi den strengeste forpligtelse til at bringe vor begærlighed og vore lidenskaber ind under forstandens vilje. Smagsevnen har bidraget mere til at ødelægge forståelsen og formørke åndens himmel end noget som helst andet. Satan lammer mange menneskers forstand ved eftergivenhed over for nydelsessyge, og derefter gør han disse umådeholdne til særlig genstand for fristelse til at vige endnu længere bort fra lydighedens og fromhedens vej. De, der har fået særlig værdifulde evner betroet, vil gå glip af det evige liv, hvis ikke de kommer til at indse nødvendigheden af daglig selvfornægtelse, og hvor meget det betyder at vinde sejr. ..... ret

(309)  Hos mange findes der ikke ..... halvdelen af den kraft, der kunne være, på grund af sygdomme, de har pådraget sig ved at give efter for appetitten og nedværdigende vaner. Hvilken klar opfattelsesevne kunne ungdommen ikke have, hvis de ville holde sig strengt til sandhedens forskrifter, ligesom Daniel og hans tre venner gjorde! Hvilken befrielse fra smerter, og hvor langt lettere ville de ikke kunne udføre deres pligter! Hvor langt større ville ikke deres åndelige iver blive! Og hvor meget mere godt ville de ikke ved deres eksempel kunne gøre for andre! ..... ret

(309)  Gud har magt til at skænke dig en endnu rigere nåde. Vi har ingen ret til at gøre krav på Guds forjættelser, før vi retter os efter de betingelser, hans ord åbenbarer for os. ....."ret

næste kapitel